Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
20474
+3651
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
37 / 954
-4
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
22 / 231
-1
Ակտիվ աշակերտներ
106 / 518
Ակտիվ ուսուցիչներ
11 / 35
Ակտիվ դասարաններ
12 / 46

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.