Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
57118
+3932
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
10 / 794
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
5 / 213
0
Ակտիվ աշակերտներ
1024 / 1213
Ակտիվ ուսուցիչներ
56 / 75
Ակտիվ դասարաններ
45 / 69

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.