Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
218492
+297
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
7 / 1060
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
4 / 260
0
Ակտիվ աշակերտներ
114 / 608
Ակտիվ ուսուցիչներ
4 / 36
Ակտիվ դասարաններ
16 / 66

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.