Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
53187
+6575
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
10 / 806
+2
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
5 / 215
0
Ակտիվ աշակերտներ
1113 / 1214
Ակտիվ ուսուցիչներ
64 / 75
Ակտիվ դասարաններ
57 / 69

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.