Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
7680
-50589
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
14 / 691
-5
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
7 / 197
-2
Ակտիվ աշակերտներ
140 / 1211
Ակտիվ ուսուցիչներ
16 / 75
Ակտիվ դասարաններ
1 / 66

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.