Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
18913
+931
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
21 / 896
-1
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
12 / 230
0
Ակտիվ աշակերտներ
102 / 596
Ակտիվ ուսուցիչներ
4 / 34
Ակտիվ դասարաններ
7 / 64

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.