Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
16185
+4323
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
18 / 922
-2
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
10 / 232
-1
Ակտիվ աշակերտներ
102 / 608
Ակտիվ ուսուցիչներ
4 / 34
Ակտիվ դասարաններ
10 / 66

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.