Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
29094
+9071
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
17 / 853
+4
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
10 / 225
+1
Ակտիվ աշակերտներ
1026 / 1208
Ակտիվ ուսուցիչներ
61 / 74
Ակտիվ դասարաններ
57 / 73

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.