Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
12248
-206180
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
17 / 913
-10
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
10 / 229
-6
Ակտիվ աշակերտներ
103 / 607
Ակտիվ ուսուցիչներ
2 / 35
Ակտիվ դասարաններ
11 / 66

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.