Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
206125
+13398
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
7 / 1055
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
4 / 258
0
Ակտիվ աշակերտներ
321 / 610
Ակտիվ ուսուցիչներ
12 / 38
Ակտիվ դասարաններ
29 / 59

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.