Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
18075
+1783
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
20 / 917
-2
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
12 / 231
-2
Ակտիվ աշակերտներ
104 / 605
Ակտիվ ուսուցիչներ
5 / 34
Ակտիվ դասարաններ
7 / 64

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.