Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
19901
+328
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
22 / 868
-2
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
12 / 225
0
Ակտիվ աշակերտներ
64 / 534
Ակտիվ ուսուցիչներ
4 / 33
Ակտիվ դասարաններ
4 / 60

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.