Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
10398
-14085
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
9 / 486
+3
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
5 / 177
+1
Ակտիվ աշակերտներ
89 / 885
Ակտիվ ուսուցիչներ
3 / 39
Ակտիվ դասարաններ
3 / 49

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.