Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
170
-1
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
243 / 685
-1
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
7 / 32
0
Ակտիվ աշակերտներ
1 / 36
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 4
Ակտիվ դասարաններ
1 / 6

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.