Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
1143
+143
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
329 / 1041
-10
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
30 / 126
0
Ակտիվ աշակերտներ
8 / 13
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 7
Ակտիվ դասարաններ
6 / 8

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.