Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
537
-8
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
174 / 488
-8
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
18 / 49
+1
Ակտիվ աշակերտներ
3 / 90
Ակտիվ ուսուցիչներ
2 / 6
Ակտիվ դասարաններ
3 / 19

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.