Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
34973
+364
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
54 / 496
-10
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
40 / 189
-3
Ակտիվ աշակերտներ
77 / 498
Ակտիվ ուսուցիչներ
5 / 22
Ակտիվ դասարաններ
5 / 35

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.