Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
11868
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
54 / 557
-1
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
39 / 204
+1
Ակտիվ աշակերտներ
107 / 494
Ակտիվ ուսուցիչներ
2 / 24
Ակտիվ դասարաններ
6 / 33

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.