Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
33
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
3 / 3
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
3 / 3
0
Ակտիվ աշակերտներ
0 / 31
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 10
Ակտիվ դասարաններ
0 / 16

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.