Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
1643
+91
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
115 / 488
-10
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
4 / 22
0
Ակտիվ աշակերտներ
1 / 2
Ակտիվ ուսուցիչներ
0 / 2
Ակտիվ դասարաններ
1 / 2

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.