Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
3
-13
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
546 / 600
-67
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
182 / 191
-15
Ակտիվ աշակերտներ
2 / 8
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 3
Ակտիվ դասարաններ
2 / 8

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.