Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
2
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
1 / 1
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
15 / 0
0
Ակտիվ աշակերտներ
0 / 14
Ակտիվ ուսուցիչներ
0 / 2
Ակտիվ դասարաններ
0 / 2

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.