Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
5696
+174
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
127 / 525
-5
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
92 / 202
-2
Ակտիվ աշակերտներ
56 / 291
Ակտիվ ուսուցիչներ
7 / 19
Ակտիվ դասարաններ
11 / 35

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.