Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
0
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
?
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
?
Ակտիվ աշակերտներ
6 / 6
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 1
Ակտիվ դասարաններ
1 / 1

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.