Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
1073
+80
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
172 / 495
-7
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
109 / 189
-4
Ակտիվ աշակերտներ
4 / 81
Ակտիվ ուսուցիչներ
3 / 7
Ակտիվ դասարաններ
1 / 13

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.