Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
1434
+59
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
204 / 955
-23
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
11 / 78
-1
Ակտիվ աշակերտներ
11 / 86
Ակտիվ ուսուցիչներ
3 / 3
Ակտիվ դասարաններ
0 / 10

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.