Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
147
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
264 / 486
-11
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
15 / 35
0
Ակտիվ աշակերտներ
13 / 41
Ակտիվ ուսուցիչներ
2 / 5
Ակտիվ դասարաններ
3 / 8

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.