Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
732
-582
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
153 / 595
-39
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
17 / 63
-5
Ակտիվ աշակերտներ
2 / 103
Ակտիվ ուսուցիչներ
4 / 10
Ակտիվ դասարաններ
0 / 13

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.