Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
16373
+3820
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
47 / 962
-2
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
4 / 80
0
Ակտիվ աշակերտներ
92 / 363
Ակտիվ ուսուցիչներ
4 / 16
Ակտիվ դասարաններ
7 / 27

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.