Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
152030
+129
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
3 / 913
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
1 / 47
0
Ակտիվ աշակերտներ
16 / 72
Ակտիվ ուսուցիչներ
4 / 9
Ակտիվ դասարաններ
2 / 13

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.