Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
84
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
302 / 486
-8
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
143 / 184
-4
Ակտիվ աշակերտներ
2 / 26
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 2
Ակտիվ դասարաններ
0 / 13

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.