Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
108
+1
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
304 / 595
+12
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
21 / 61
+2
Ակտիվ աշակերտներ
8 / 98
Ակտիվ ուսուցիչներ
2 / 14
Ակտիվ դասարաններ
0 / 8

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.