Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
18
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
6 / 11
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
10 / 0
0
Ակտիվ աշակերտներ
1 / 2
Ակտիվ ուսուցիչներ
2 / 2
Ակտիվ դասարաններ
1 / 2

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.