Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
146
-14
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
271 / 488
-20
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
135 / 186
-10
Ակտիվ աշակերտներ
19 / 87
Ակտիվ ուսուցիչներ
4 / 11
Ակտիվ դասարաններ
10 / 33

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.