Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
56515
-673
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
7 / 917
-2
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
2 / 47
0
Ակտիվ աշակերտներ
59 / 507
Ակտիվ ուսուցիչներ
0 / 17
Ակտիվ դասարաններ
1 / 31

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.