Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
367280
+701
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
3 / 1060
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
1 / 48
0
Ակտիվ աշակերտներ
81 / 519
Ակտիվ ուսուցիչներ
3 / 19
Ակտիվ դասարաններ
2 / 31

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.