Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
45769
-4900
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
13 / 814
-3
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
2 / 44
0
Ակտիվ աշակերտներ
55 / 394
Ակտիվ ուսուցիչներ
6 / 17
Ակտիվ դասարաններ
3 / 26

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.