Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
44
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
5 / 8
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
3 / 4
0
Ակտիվ աշակերտներ
0 / 5
Ակտիվ ուսուցիչներ
0 / 1
Ակտիվ դասարաններ
0 / 1

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.