Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
354
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
205 / 486
-7
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
8 / 28
0
Ակտիվ աշակերտներ
7 / 157
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 1
Ակտիվ դասարաններ
0 / 16

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.