Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
478
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
183 / 488
-7
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
15 / 34
0
Ակտիվ աշակերտներ
0 / 50
Ակտիվ ուսուցիչներ
0 / 7
Ակտիվ դասարաններ
0 / 5

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.