Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
27633
+4518
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
11 / 489
-5
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
1 / 47
0
Ակտիվ աշակերտներ
82 / 114
Ակտիվ ուսուցիչներ
4 / 17
Ակտիվ դասարաններ
6 / 10

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.