Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
51073
-8
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
36 / 1055
-1
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
1 / 124
0
Ակտիվ աշակերտներ
27 / 135
Ակտիվ ուսուցիչներ
3 / 17
Ակտիվ դասարաններ
2 / 14

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.