Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
3209
+226
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
84 / 488
-8
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
61 / 186
-6
Ակտիվ աշակերտներ
20 / 151
Ակտիվ ուսուցիչներ
1 / 23
Ակտիվ դասարաններ
4 / 25

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.