Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
7
-12
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
508 / 595
-45
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
176 / 191
-15
Ակտիվ աշակերտներ
58 / 180
Ակտիվ ուսուցիչներ
4 / 18
Ակտիվ դասարաններ
3 / 23

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.