Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
1661
+301
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
101 / 595
+9
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
61 / 191
+3
Ակտիվ աշակերտներ
24 / 193
Ակտիվ ուսուցիչներ
4 / 18
Ակտիվ դասարաններ
2 / 33

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.