Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
12389
+1213
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
48 / 488
-7
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
39 / 186
-6
Ակտիվ աշակերտներ
107 / 597
Ակտիվ ուսուցիչներ
8 / 25
Ակտիվ դասարաններ
11 / 30

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.