Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
333
0
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
208 / 486
-7
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
15 / 54
-1
Ակտիվ աշակերտներ
5 / 47
Ակտիվ ուսուցիչներ
3 / 4
Ակտիվ դասարաններ
2 / 16

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.