Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
512
-134
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
183 / 595
-19
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
10 / 61
-3
Ակտիվ աշակերտներ
11 / 80
Ակտիվ ուսուցիչներ
0 / 9
Ակտիվ դասարաններ
3 / 15

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.