Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
544
-15
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
181 / 595
0
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
9 / 61
-1
Ակտիվ աշակերտներ
14 / 138
Ակտիվ ուսուցիչներ
2 / 11
Ակտիվ դասարաններ
1 / 25

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.