Վարկանիշ և ակտիվություն

Միավորներ ԹՈՓ-ում
10367
-287
Տեղը երկրի ԹՈՓ-ում
61 / 557
-4
Տեղը մարզի ԹՈՓ-ում
44 / 204
-1
Ակտիվ աշակերտներ
173 / 612
Ակտիվ ուսուցիչներ
3 / 22
Ակտիվ դասարաններ
12 / 46

Վաստակած միավորների պատմություն

Տվյալները թարմացվել են.