Ստուգողական աշխատանք

Հաղորդագրություն ուսուցչի կողմից
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈ՛ՒՆ․ Հաշվարկվելու են միայն այն աշակերտների արդյունքները, ովքեր պահպանել են մրցույթի բոլոր կանոնները։ Մաղթում ենք հաջողություն։

Հասանելի կլինի 2023-04-21T10:00:00Z

Հասանելի է մինչ 2023-04-21T17:40:00Z

Աշխատանքի կատարման առավելագույն ժամանակը` 0:40

Առաջադրանքների քանակը` 20

Միավորների առավելագույն քանակը` 50

Աշխատանքը ներառում է խնդիրներ հետևյալ թեմաներով`

Այս աշխատանքն ավարտված է, և դուք այլևս չեք կարող սկսել այն: Եթե դուք նախկինում կատարել եք այս աշխատանքը և ցանկանում եք տեսնել արդյունքները, խնդրում ենք մուտք գործել կայք: