Պահանջվող որակավորում

 • Բարձրագույն կրթության անհրաժեշտություն,
 • Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն լեզուների գրավոր և բանավոր գերազանց իմացություն,
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ տեքստերի խմբագրության, ցանկալի է նաև մանկավարժության ոլորտում,
 • Գերազանց համակարգչային գիտելիքներ,
 • Մասնագիտական տեքստեր գրելու, խմբագրելու հմտություններ,
 • Թիմային աշխատանքի և կոմունիկացիոն ունակություններ,
 • Սեղմ վերջնաժամկետներով, դինամիկ աշխատելու ունակություն,
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում

                 

Աշխատանքային պարտականությունները

 • Առաջադրանքների և վարժությունների սրբագրում և խմբագրում, համապատասխանեցում կայքի կողմից սահմանված պահանջներին,
 • ԿԳՆ-ի կողմից սահմանված դպրոցական առարկայական ծրագրերի և չափորոշիչների ուսումնասիրում և տիրապետում
 • ԿԳՆ-ի կողմից սահմանված դպրոցական ծրագրերի և չափորոշիչների հիման վրա թեմատիկ պլանների կազմում՝ ըստ առարկայի,
 • Առարկայական մասնագետների հետ անընդմեջ աշխատանք` ուղղված ստեղծված նյութի որակի վերահսկմանն ու բարելավմանը, սահմանված ժամկետներին, նյութի տրամադրմանը և այդ ամենի համապատասխանեցումը GENEXIS ծրագրի որակի չափանիշներին և ստանդարտներին,
 • Պարբերաբար նոր առաջարկների ձևավորում` ստեղծվող նյութի և առարկայական մասնագետների աշխատանքի որակի բարելավման ուղղությամբ,
 • Շաբաթական և ամսական հաշվետվությունների պատրաստում և տրամադրում,
 • Կայքի օգտատերերի կողմից արված առաջարկներին և հարցերին բարեհամբույր ու ինտենսիվ արձագանքում,
 • Սեմինարների մասնակցում և «ԻմԴպրոց» կայքի կրթական ռեսուրսի ներկայացում:

Հրապարակված է