Հարգելի ուսուցիչներ,

Ձեզ ենք ներկայացնում գնահատման և թեստավորման վերապատրաստումների մանրամասները, մասնակցության պայմանները և քննարկվող թեմաները։

Դասընթացների սկիզբը՝ Հոկտեմբերի 16, ժամը 14:00

Ընդհանուր տևողությունը՝ 2 շաբաթ

Հանդիպումները՝ շաբաթական 2 անգամ (2 տեսական և 2 գործնական), 3-4 ժամ տևողությամբ

Հանդիպումների վայրը՝ ԻմԴպրոցի գրասենյակ

Վերապատրաստման արժեքը՝ 20,000 դրամ

 

Մասնակցության համար անհրաժեշտ է կատարել վճարումը բանկային փոխանցման միջոցով մինչև հոկտեմբերի 6-ը ներառյալ և դասընթացի առաջին փուլին ներկայանալ վճարման կտրոնով: Մինչև վճարում կատարելը հաշվեհամարի և այլ մանրամասներ իմանալու համար խնդրում ենք կապ հաստատել ԻմԴպրոցի գրասենյակի հետ:

Վերապատրաստման գործնական աշխատանքի համար անհրաժեշտ նյութերը տրամադրվելու են ԻմԴպրոցի կողմից։ Անհրաժեշտության դեպքում, խմբի պատրաստվածությունից կախված, վերապատրաստումը հնարավոր է երկարի։ Դասընթացները հաջող ավարտելու դեպքում Ձեզ կտրվի համակողմանի հավաստագիր։

 

Ստորև ներկայացված են վերապատրաստման առաջին և երկրորդ փուլերի դասընթացները և քննարկվող թեմաները։

Դասընթաց 1.  Թեստաբանության տարրեր

Դասընթացը իրենից ներկայացնում է տեսական և գործնական պարապմունքներ հետևյալ թեմաներով՝

 • գնահատման նպատակները, ձևերը և մեթոդները
 • թեստավորումը որպես գնահատման ձև
 • թետավորման գործիքակազմի բաղադրիչները
 • թեստի տեսակները, կառուցվածքը, առանձնահատկությունները
 • թեստային առաջադրանքների տեսակները, առանձնահատկությունները, կիրառությունը
 • ախտորոշիչ, ընթացիկ և ամփոփիչ թեստավորումներ, դրանց առանձնահատկությունները, նպատակները, կիրառությունը և այլ թեմաներ:

Դասընթաց 2.  Թեստի դասական տեսության ներածություն

Դասընթացը իրենից ներկայացնում է տեսական և գործնական պարապմունքներ հետևյալ թեմաներով՝

 • թեստի դասական տեսության դրույթները, հիմնական բանաձևը
 • իրական և փաստացի միավորներ
 • գնահատման ստանդարտ սխալանք
 • թեստի հիմնական բնութագրիչները
 • թեստային առաջադրանքների մշակումը, թերություններ և սխալներ, սխալների դասակարգումը
 • թեստի մշակումը, մշակման ընդհանուր կանոնները և իրագործման փուլերը, նախափորձարկում և փորձարկում, լավագույն առաջադրանքների ընտրությունը
 • թեստի վերջնական մշակումը և այլ թեմաներ:

Հրապարակված է