Սիրելի ուսուցիչներ,

Աշնան ամիսներին ԻմԴպրոցը կազմակերպելու է երկու փուլից բաղկացած գնահատման և թեստավորման թեմաներով վերապատրաստումներ։ Դասընթացները անցկացնելու են ոլորտում առաջատար և բազմամյա փորձ ունեցող լավագույն մասնագետները։ Դասընթացները հաջող ավարտած մասնակիցները կստանան համակողմանի հավաստագրեր։ Բոլոր ցանկացողներին հրավիրում ենք մասնակցել՝ լրացնելով հայտը։ 

Ստորև կարող եք ծանոթանալ դասընթացների թեմաներին։

Դասընթաց 1.  Թեստաբանության տարրեր

Դասընթացը իրենից ներկայացնում է տեսական և գործնական պարապմունքներ հետևյալ թեմաներով՝

 • գնահատման նպատակները, ձևերը և մեթոդները
 • թեստավորումը որպես գնահատման ձև
 • թետավորման գործիքակազմի բաղադրիչները
 • թեստի տեսակները, կառուցվածքը, առանձնահատկությունները
 • թեստային առաջադրանքների տեսակները, առանձնահատկությունները, կիրառությունը
 • ախտորոշիչ, ընթացիկ և ամփոփիչ թեստավորումներ, դրանց առանձնահատկությունները, նպատակները, կիրառությունը և այլ թեմաներ:

Դասընթաց 2.  Թեստի դասական տեսության ներածություն

Դասընթացը իրենից ներկայացնում է տեսական և գործնական պարապմունքներ հետևյալ թեմաներով՝

 • թեստի դասական տեսության դրույթները, հիմնական բանաձևը
 • իրական և փաստացի միավորներ
 • գնահատման ստանդարտ սխալանք
 • թեստի հիմնական բնութագրիչները
 • թեստային առաջադրանքների մշակումը, թերություններ և սխալներ, սխալների դասակարգումը
 • թեստի մշակումը, մշակման ընդհանուր կանոնները և իրագործման փուլերը, նախափորձարկում և փորձարկում, լավագույն առաջադրանքների ընտրությունը
 • թեստի վերջնական մշակումը և այլ թեմաներ:

 

Տեղերը խիստ սահմանափակ են։

Հայտը կարող եք լրացնել այստեղ՝

 

 

Հրապարակված է