Հրապարակված է

Ուսուցչի խոսքերը որոշիչ են

Ուսուցիչներից սպասումները միշտ շատ են։

Ոչ միայն թե ինչ ու ինչպես կսովորեցնի, այլ նաև թե աշակերտի կյանքում ինչ դեր կունենա։