Տեսություն

1. Adverbs

Առաջադրանքներ

1. Identification of adverbs

Բարդություն հեշտ

1
2. Matching

Բարդություն հեշտ

2
3. Identification of the position of adverbs

Բարդություն հեշտ

2
4. Filling

Բարդություն միջին

3
5. Identification of the degree of adjectives

Բարդություն միջին

4
6. Comparative and superlative degrees

Բարդություն միջին

4
7. Identification of the correct form of the adverb

Բարդություն բարդ

6
8. Sentence completion

Բարդություն բարդ

6
9. Rearrangement of words

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

1. Adverbs

Բարդություն բարդ

5

Նյութեր ուսուցչի համար