Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Making the sentence negative

Բարդություն հեշտ

1
2. Gap-filling

Բարդություն հեշտ

1
3. Sentence completion

Բարդություն հեշտ

2
4. Modal auxiliary identification

Բարդություն միջին

3
5. Choosing the correct modal auxiliary

Բարդություն միջին

4
6. Sentence completion

Բարդություն միջին

4
7. Filling

Բարդություն բարդ

6
8. Finding mistakes

Բարդություն բարդ

7
9. Rearrangement of words

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

1. Modal verbs

Բարդություն միջին

4

Նյութեր ուսուցչի համար