Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Choosing irregular plural nouns

Բարդություն հեշտ

1
2. Sentence completion

Բարդություն հեշտ

1
3. Conversion

Բարդություն հեշտ

3
4. Irregular plural noun identification

Բարդություն միջին

3
5. Sentence completion

Բարդություն միջին

3
6. Sentence transformation

Բարդություն միջին

1
7. Finding the plural form of the noun

Բարդություն բարդ

5
8. Sentence correction

Բարդություն բարդ

1
9. Choosing the correct noun

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Irregular plural nouns

Բարդություն միջին

12

Ուսումնական ձեռնարկներ