Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Identification of the possessive case

Բարդություն հեշտ

1
2. The possesive case

Բարդություն հեշտ

1
3. Choosing the correct posessive

Բարդություն հեշտ

1
4. Sentence completion

Բարդություն միջին

3
5. Sentence transformation

Բարդություն միջին

4
6. Conversion

Բարդություն միջին

4
7. Sentence correction

Բարդություն բարդ

5
8. Combining the sentences

Բարդություն բարդ

5
9. Sentence selection

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Possessive case of proper nouns

Բարդություն միջին

14

Ուսումնական ձեռնարկներ