Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Find out simple sentences

Բարդություն հեշտ

1
2. Simple or compound?

Բարդություն հեշտ

2
3. Find out compound sentences

Բարդություն հեշտ

2
4. From simple to compound

Բարդություն միջին

4
5. Conjuction

Բարդություն միջին

4
6. Mixed words

Բարդություն միջին

4
7. Choose the sentence type

Բարդություն բարդ

5
8. Rearrange the words

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

1. Simple, compound, complex sentences

Բարդություն բարդ

22

Նյութեր ուսուցչի համար