Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Adjective identification

Բարդություն հեշտ

1
2. Choosing correct spelling

Բարդություն հեշտ

2
3. Choosing correct suffix

Բարդություն հեշտ

2
4. Adjective making

Բարդություն միջին

3
5. Correct adjective choice

Բարդություն միջին

4
6. Sentence completion

Բարդություն միջին

3
7. Finding adjective for its definition

Բարդություն բարդ

5
8. Mistake correction

Բարդություն բարդ

5
9. Sentence making

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Adjective forming suffixes

Բարդություն միջին

14

Նյութեր ուսուցչի համար