Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Fill in between or among

Բարդություն հեշտ

1
2. Space filling

Բարդություն հեշտ

1
3. Sentence completion

Բարդություն հեշտ

1
4. Correct preposition choosing

Բարդություն միջին

2
5. Preposition gap fill

Բարդություն միջին

2
6. Preposition gap filling

Բարդություն միջին

2
7. Preposition function identification

Բարդություն բարդ

3
8. Choosing the correct option

Բարդություն բարդ

3
9. Identifying the correct preposition

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

1. Prepositions

Բարդություն միջին

9

Նյութեր ուսուցչի համար