Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Indefinite Pronoun identification

Բարդություն հեշտ

1
2. Choosing correct pronoun

Բարդություն հեշտ

2
3. Verb selection

Բարդություն հեշտ

1
4. Identifying the correct alternative

Բարդություն միջին

3
5. Gap filling wiith correct indefinite pronouns

Բարդություն միջին

3
6. Correct indefinite pronoun choosing

Բարդություն միջին

4
7. Mistake correction

Բարդություն բարդ

5
8. Sentence completion

Բարդություն բարդ

5
9. Sentence construction

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Indefinite Pronoun Identification

Բարդություն միջին

4

Նյութեր ուսուցչի համար