Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Complex sentence identification

Բարդություն հեշտ

1
2. Compound sentence identification

Բարդություն հեշտ

1
3. Compound and complex sentence identification

Բարդություն հեշտ

1
4. Conjunction identification

Բարդություն միջին

3
5. Conjunction filling

Բարդություն միջին

3
6. A compound sentence building

Բարդություն միջին

4
7. Conjunction matching

Բարդություն բարդ

5
8. A complex sentence building

Բարդություն բարդ

5
9. Sentence building

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Compound and complex sentences

Բարդություն միջին

3

Նյութեր ուսուցչի համար