Գտիր երեխաներից յուրաքանչյուրի տարիքը, եթե հայտնի է, որ նրանցից միայն մեկն է մյուսներից մեծ:
 
Թվերը գրի՛ր փոքրից մեծ:
 
04.04.2018.png
 
Պատասխան՝ i;i;i